نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو

۵ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/27)
۸ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/30)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو از 05 الی 08 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی