نمایشگاه بین المللی گردشگری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی گردشگری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی گردشگری دبی امارات

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/16)
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی گردشگری دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری دبی از تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی گردشگری دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی