نمایشگاه بین المللی گردشگری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی گردشگری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی گردشگری روسیه مسکو

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/16)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/18)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی گردشگری روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری روسیه مسکو از 25 الی 28 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی