نمایشگاه بین المللی گل و گياه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه ای تبریز

نمایشگاه بین المللی گل و گياه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه ای تبریز

نمایشگاه بین المللی گل و گياه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه ای تبریز

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/10)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/13)
نمایشگاه بین المللی تبریز
3.120 مترمربع

نمایشگاه بین المللی گل و گياه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه ای تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گياه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه ای تبریز با هدف ارتقا کمی و کیفی پرورش گل و گیاه و ادوات و تجهیزات گلخانه از تاریخ 20 تا 23 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گياه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه ای تبریز

غرفه سازی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گياه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه ای تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی