نمایشگاه بین المللی MEDICONEX قاهره

نمایشگاه بین المللی MEDICONEX قاهره

نمایشگاه بین المللی MEDICONEX قاهره

۱۷ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/06)
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/08)
نمایشگاه بین المللی قاهره
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠
140 غرفه

نمایشگاه بین المللی MEDICONEX قاهره

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی MEDICONEX قاهره از 17 الی 19 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی قاهره انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی MEDICONEX قاهره

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی MEDICONEX قاهره (ارائه محصول)

عضویت در خبرنامه ایمیلی