نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز هشتمین دوره از تاریخ – الی – 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی