نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

۲۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/22)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز از تاریخ 27 الی 30 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی