نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود تبریز

نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود تبریز

نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود تبریز

۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود تبریز اولین دوره از تاریخ – الی – 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود تبریز اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود تبریز اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی