4
نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

۹ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/30)
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/02)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

برگزاری نمایشگاه تخصصی ورزش، تغذیه، سلامت، آموزش و خدمات وابسته ایران اصفهان از 09 الی 12  خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

 

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی