نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/08)
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/13)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان از تاریخ 18 الی 23 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش ، سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی