4
نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی ایران تهران

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ (2023/01/31)
۱۴ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/03)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی ایران تهران از تاریخ 11 الی 14 بهمن 1401 درنمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی ایران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی