نمایشگاه تخصصی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری اصفهان

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری اصفهان

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری اصفهان

۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری اصفهان اولین دوره از تاریخ – الی – 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری اصفهان اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری اصفهان اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی