نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد

۱۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/03)
۱۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
38 شرکت داخلی

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد نهمین دوره از تاریخ 11 تا 14 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد نهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد نهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی