4
نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت ها مشهد

نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت ها مشهد

نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت ها مشهد

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/04)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/07)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت ها مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت مشهد از تاریخ 13  تا 16  مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام درنمایشگاه تخصصی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی