نمایشگاه تخصصی لوازم بهداشتی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، ورزش و سلامت اصفهان

نمایشگاه تخصصی لوازم بهداشتی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، ورزش و سلامت اصفهان

نمایشگاه تخصصی لوازم بهداشتی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، ورزش و سلامت اصفهان

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/14)
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/17)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
1.700 مترمربع
45 شرکت

نمایشگاه تخصصی لوازم بهداشتی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، ورزش و سلامت اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی لوازم بهداشتی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، ورزش و سلامت اصفهان هفتمین دوره از تاریخ 23 الی 26 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی لوازم بهداشتی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، ورزش و سلامت اصفهان هفتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی لوازم بهداشتی، آرایشی، مراقبت از پوست و مو، ورزش و سلامت اصفهان هفتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی