نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

۲۵ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/17)
۲۸ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/20)
نمایشگاه بین المللی مشهد
3.000 مترمربع
125 غرفه

نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نخستین نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک از تاریخ 25 الی 28 مهرماه 1396 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی