نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/13)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
2.500 مترمربع
37 شرکت
سالن عطار

نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد دومین دوره از تاریخ 22 تا 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی و کودک مشهد دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی