نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان داروئی اصفهان

نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان داروئی اصفهان

نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان داروئی اصفهان

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/04/25)
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/04/30)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان داروئی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان داروئی اصفهان از تاریخ 5 الی 10 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان داروئی اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی گل و گیاه، گیاهان داروئی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی