نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

۹ مرداد ۱۳۹۹ (2020/07/30)
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ (2020/08/02)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
4.600 مترمربع
98 شرکت

نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان هشتمین دوره از تاریخ 9 الی 12 مرداد 1399 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

غرفه سازی در نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی