نمایشگاه دهه فجر اصفهان 97

نمایشگاه دهه فجر اصفهان 97

نمایشگاه دهه فجر اصفهان 97

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/05)
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/08)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه دهه فجر اصفهان 97

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه دهه فجر اصفهان 97 از تاریخ 16 الی 19 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه دهه فجر اصفهان 97 (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه دهه فجر اصفهان 97

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی