4
نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/10)
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/13)
نمايشگاه بين المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

برگزاری نمايشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان از تاریخ 20 الی 23 اردیبهشت 1402 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی