نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/01)
۱۵ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/04)
نمايشگاه بين المللی اصفهان

نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان از تاریخ 12 الی 15 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی