نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی شیراز

نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی شیراز

نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی شیراز

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/11)
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/15)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی شیراز یازدهمین دوره از تاریخ 20 الی 24 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی شیراز یازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی شیراز یازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی