نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/20)
۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/24)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد دومین دوره از تاریخ 1 تا 5 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی