4
نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

۲۵ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/16)
۲۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/19)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
نان و شیرینی

نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد از تاریخ 25 تا 28 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی