نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/08)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد بیستمین دوره از تاریخ 1 تا 4 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد بیستمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد بیستمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی