4
نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

۱۳ اسفند ۱۴۰۰ (2022/03/04)
۲۰ اسفند ۱۴۰۰ (2022/03/11)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
دیگر رویدادهای تجاری تخصصی

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد از تاریخ 13 تا 20 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی