نمایشگاه فرصت ساخت داخل و رونق تولید شیراز

نمایشگاه فرصت ساخت داخل و رونق تولید شیراز

نمایشگاه فرصت ساخت داخل و رونق تولید شیراز

۲۳ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/14)
۲۶ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/17)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه فرصت ساخت داخل و رونق تولید شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصت ساخت داخل و رونق تولید شیراز از تاریخ 23 الی 26 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فرصت ساخت داخل و رونق تولید شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی فرصت ساخت داخل و رونق تولید شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی