نمایشگاه فضای سبز تبریز

نمایشگاه فضای سبز تبریز

نمایشگاه فضای سبز تبریز

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/10)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/13)
نمایشگاه بین المللی تبریز
3.120 مترمربع

نمایشگاه فضای سبز تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری چهاردهمین نمایشگاه فضای سبز تبریز با هدف ارتقا کمی و کیفی پرورش گل و گیاه فضای سبز از تاریخ 20 تا 23 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز با فضایی بالغ بر 3120 متر مربع انجام شد.

ثبت نام در چهاردهمین نمایشگاه فضای سبز تبریز

غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه فضای سبز تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی