نمایشگاه قرآن اصفهان

نمایشگاه قرآن اصفهان

نمایشگاه قرآن اصفهان

۵ خرداد ۱۳۹۷ (2018/05/26)
۱۱ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/01)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه قرآن اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری پانزدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان از تاریخ 5 الی 11 خرداد 1397 با هدف ارتقا کمی و کیفی خوشنویسی، آثار حجمی، سفال و سرامیک، حجاب و عفاف، کودکان و نوجوانان، قرآن و عترت در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در پانزدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان

غرفه سازی در پانزدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی