4
نمایشگاه قرآن اصفهان

نمایشگاه قرآن اصفهان

نمایشگاه قرآن اصفهان

۵ خرداد ۱۳۹۷ (2018/05/26)
۱۱ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/01)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه اصفهان
دیگر رویدادهای تجاری تخصصی

نمایشگاه قرآن اصفهان

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان از تاریخ 5 الی 11 خرداد 1397 با هدف ارتقا کمی و کیفی خوشنویسی، آثار حجمی، سفال و سرامیک، حجاب و عفاف، کودکان و نوجوانان، قرآن و عترت در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی