نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته شیراز

۹ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/31)
۱۲ آبان ۱۳۹۶ (2017/11/03)
نمایشگاه بین المللی شیراز
4.000 مترمربع
27 غرفه

نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته شیراز

نخستین نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته از تاریخ 9 الی 12 آبان 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.

ثبت نام در نخستین نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته شیراز

غرفه سازی در نخستین نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی