نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز کیش

نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز کیش

نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز کیش

۱۰ دی ۱۳۹۷ (2018/12/31)
۱۳ دی ۱۳۹۷ (2019/01/03)
نمایشگاه بین المللی کیش
18:00 الی 22:00
18.000 مترمربع
100 شرکت

نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز کیش

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز کیش هشتمین دوره از تاریخ 10 الی 13 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی کیش انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز کیش هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز کیش هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی