4
نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی چین هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی چین هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی چین هنگ کنگ

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)
۲۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/13)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی هنگ کنگ از تاریخ 20 الی 23 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی