4
نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد

نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد

نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد

۳ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/22)
۶ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/25)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
مواد غذایی و آشامیدنی ها

نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد از تاریخ 3 تا 6 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی