نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذای مشهد

نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذای مشهد

نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذای مشهد

۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/20)
۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/24)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذای مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذای مشهد دومین دوره از تاریخ 1 تا 5 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذای مشهد دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذای مشهد دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی