4
نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

۲۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/15)
۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

برگزاری نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ از تاریخ 24 الی 27 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی