نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

۴ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/26)
۷ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/29)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه محصولات کودک چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ از تاریخ 04 الی 07 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی