4
نمایشگاه ورزش، محصولات نوین، اوقات فراغت و تجهیزات وابسته ایران تهران

نمایشگاه ورزش، محصولات نوین، اوقات فراغت و تجهیزات وابسته ایران تهران

نمایشگاه ورزش، محصولات نوین، اوقات فراغت و تجهیزات وابسته ایران تهران

۲۷ دی ۱۴۰۱ (2023/01/17)
۳۰ دی ۱۴۰۱ (2023/01/20)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه ورزش، محصولات نوین، اوقات فراغت و تجهیزات وابسته ایران تهران

برگزاری نمایشگاه ورزش، محصولات نوین ،اوقات فراغت،تجهیزات وابسته ایران تهران از تاریخ 27 الی 30 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه ورزش، محصولات نوین ،اوقات فراغت،تجهیزات وابسته ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه ورزش، محصولات نوین ،اوقات فراغت،تجهیزات وابسته ایران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی