نمایشگاه و کنگره بین المللی پرستاری و مراقبت از بیمار هانوفر

نمایشگاه و کنگره بین المللی پرستاری و مراقبت از بیمار هانوفر

نمایشگاه و کنگره بین المللی پرستاری و مراقبت از بیمار هانوفر

۱۳ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/02)
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/04)
نمایشگاه بین المللی هانوفر

نمایشگاه و کنگره بین المللی پرستاری و مراقبت از بیمار هانوفر

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه و کنگره بین المللی پرستاری و مراقبت از بیمار هانوفر از تاریخ 13 الی 15 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی هانوفر انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه و کنگره بین المللی پرستاری و مراقبت از بیمار هانوفر

ثبت نام در نمایشگاه و کنگره بین المللی پرستاری و مراقبت از بیمار هانوفر (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی