نمایشگاه پدافند غیرعامل ایران تهران

نمایشگاه پدافند غیرعامل ایران تهران

نمایشگاه پدافند غیرعامل ایران تهران

۱۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/07)
۱۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/10)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه پدافند غیرعامل ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پدافند غیرعامل تهران از تاریخ 18 الی 21 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی پدافند غیرعامل تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی پدافند غیرعامل تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی