4
نمایشگاه کتاب چین هنگ کنگ

نمایشگاه کتاب چین هنگ کنگ

نمایشگاه کتاب چین هنگ کنگ

۲۳ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/14)
۲۹ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/20)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه کتاب چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه کتاب هنگ کنگ از تاریخ 23 الی 29 1400 تیر در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه کتاب هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه کتاب هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی