نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا

۶ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/26)
۸ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/28)
نمایشگاه بین المللی ریلتک اوترخت
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا از 6 الی 8 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی اوترخت انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا

ثبت نام در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی