نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/02)
۱۵ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
231 غرفه

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 11 تا 15 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی