نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز

نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز

نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/16)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز چهاردهمین دوره از تاریخ 23 الی 27 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی