نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی اصفهان

نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی اصفهان

نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی اصفهان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/15)
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/19)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
9.000 مترمربع
160 غرفه

نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری هفتمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی اصفهان از تاریخ 25  الی 29 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام با فضایی بالغ بر 9000 مترمربع و 160 غرفه برگزار شد.

ثبت نام در هفتمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی اصفهان

غرفه سازی در هفتمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی