چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

خدمات برای رویداد

چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی قرآن و عترت از تاریخ 16 الی 22 خرداد 1396 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 8500 متر مربع و تعداد 121 شرکت داخلی برگزار گردید.

ثبت نام در چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی قرآن و عترت از تاریخ 16 الی 22 خرداد 1396 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 8500 متر مربع و تعداد 121 شرکت داخلی برگزار گردید.

24 درصد فضای نمایشگاهی قرآن و عترت به نشر مکتوب و انتشارات قرآنی، 13 درصد به رسانه های دیجیتالی، خبرگزاری ها و رسانه های جمعی، 30 درصد به محصولات فرهنگی، هنری و قرآنی، 10 درصد به سازمان ها و نهادهای دولتی، هشت درصد به دانشگاه ها و مراکز آموزش علوم قرآنی و هفت درصد به کودکان و نوجوانان اختصاص یافته بود.

امام جمعه موقت اصفهان در آئین افتتاحیه این نمایشگاه : قرآن کتابی است که تمام علوم در آن نهفته از هر علمی نه بصورت تفصیلی بلکه بصورت موجز در آن وجود دارد.

در حاشیه این نمایشگاه نرم افزار قرآنی ‘ طنین وحی’ ارائه کننده ترجمه گفتاری – نمایشی قرآن کریم ساخته مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان رونمایی شد.ترجمه قرآن در این نرم افزار بصورت صوتی و تصویری با هنرنمایی 160 بازیگر و هنرمند گردآوری شده است.

تقویم نمایشگاهی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی