کنگره بین المللی رنگ و پوشش آسیا

کنگره بین المللی رنگ و پوشش آسیا

کنگره بین المللی رنگ و پوشش آسیا

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/14)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/15)
کنگره بین المللی هوشی مین

کنگره بین المللی رنگ و پوشش آسیا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری کنگره بین المللی رنگ و پوشش آسیا از 24 الی 25 اردیبهشت 1398 در نمایشگاه بین المللی هوشی مین انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از کنگره بین المللی رنگ و پوشش آسیا

ثبت نام در کنگره بین المللی رنگ و پوشش آسیا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی