کنگره بین المللی علوم و فناوری غذایی بمبئی

کنگره بین المللی علوم و فناوری غذایی بمبئی

کنگره بین المللی علوم و فناوری غذایی بمبئی

۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/23)
۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/27)
نمایشگاه بین المللی بمبئی

کنگره بین المللی علوم و فناوری غذایی بمبئی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری کنگره بین المللی علوم و فناوری غذایی بمبئی از 1 الی 5 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی بمبئ انجام شد.

فرم تور بازدید از کنگره بین المللی علوم و فناوری غذایی بمبئی

ثبت نام در کنگره بین المللی علوم و فناوری غذایی بمبئی (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی