مقررات طراحی و غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تهرانمقررات طراحی و غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تهران

تایید کلیه مدارک غرفه سازی وصدور مجور غرفه سازی توسط مهندس ناظر هر نمایشگاه صورت خواهد پذیرفت، لذا غرفه سازان می‌بایست پس از تحویل چک ضمانت ویا فیش مبلغ ضمانت به امورمالی ودریافت رسید، کلیه مدارک مربوطه رابه مهندس ناظر جهت دریافت مجوز غرفه سازی، تحویل دهند.

جهت سفارش غرفه سازی با قیمت های مناسب اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه مهم: غرفه دارانی که نوع غرفه بندی آنها خودساز (زمین خام) می باشد، تنها 5 روز مانده به تحویل سالن ها می توانند جهت اخذ مجوز اقدام نمایند،لازم به ذکر است دربرخی نمایشگاه ها زمان تحویل متغییر می باشد. غرفه هایی که مجوز غرفه سازی راپس از این تاریخ دریافت کنندبه ازای هرروز تأخیر مشمول جریمه نقدی خواهند شد. حداکثر زمان صدور مجوز 3 روز مانده به تحویل سالن ها میباشد. درنظر داشته باشید که3 روز کاری ایام که تعطیل بوده جزو روز های کاری محسوب نمیگرددو پس ازآن به هیچ عنوان مجوز غرفه سازی صادر نخواهد شد.

ضوابط و مقررات طراحی و غرفه سازی نمایشگاه

1-تمامی امور مربوط به ساخت و ساز می بایـست درخارج از محـوطـه نمایـشگاه  صـورت گرفته و مصـالح غرفه های خود ساز باید حمل و درسالن­ها نصب شوند. ضمناً ورود اقلام مشروحه ذیل جهت ساخت غـرفه به محـوطه و سـالنـهای محـل دائـمی نمایشگاه بین المللی تهـران ممنـوع می باشد:

 • هر گونه مصالح ساختمانی از قبیل گـچ، سیـمان، هرنوع مـاسه، پوکـه، شـن، سنـگ  ریزه، هر نوع خـاک ، آسفالت، تیغه گچی، بلوک و مشـابه آنها
 • هر نوع ماشین آلات از قبیل: اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش( بالاتراز ۵۰ آمپر)، پمپ باد (بالاتر از ۲۰ لیتر) و پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها.
 •  هر گونه آهن آلات خام

2-مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه سازی هستند باید مدارک مورد نیازرا حداکثر دوهفته قبل ازشروع نمایشگاه به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند تاطرح مورد بررسی قرار گرفته وتأیید فنی طرحها صادر گردد.

جهت سفارش غرفه سازی با تجهیزات رایگان اینجا کلیک کنید

ضرورت دارد طراحی وساخت غرف خودساز( بویژه با موقعیت جزیره )ضمن رعایت محدودیت های ارتفاع در سالن خلیج فارس(۳ متر وسط، ۳.۵ متر کنار دیوارها) بصورتی انجام گیرد که از لحاظ بصری و روشنائی اختلالی جهت غرف همجوار ایجاد ننماید، همچنین درمواردی که غرفه ای درمقابل دریچه های هواساز سالن قرارگیرد می بایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچه های فوق در نظر گرفته شود.

3-عدم جانمایی تجهیزات و ماشین آلات سنگین در یک محدوده جهت استفاده همزمان ماشین آلات از برق سه فاز و احتمال ایجاد آتش سوزی در صورت زیر بار رفتن بیش از حد یک تابلو برق در یک محدوده.

4-جانمایی و گنجاندن تجهـیزات و ماشین آلات سنگین در سالنـها می بایست طوری صورت پذیرد که بار زنده در یک مکان متمرکز نشده و در سطح غرفه مورد نظر پخش گردد.

توجه: لازم است از تردد لیفتراک و کامیونهای سنگین در سالن ها اجتناب گردد.

5-جانمایی ماشین آلات و تجهیزات سنگین درمقابل و یا مجاور درب های ورودی به لحاظ جلوگیری از تردد لیفتراک در عمق سالنها که باعث صدمه دیدن موکت و غرفه بندی های مجاور و آسیب به سالن می‎شود.

6-شرکت سهامی نمایشگاهها حق هر گونه تغییر در طرحهای مشارکت کنندگان را دارد و عدول از تغییرات اعمال شده در طرحها به شرکت سهامی نمایشگاهها حق می دهد درصورت ضرورت مجری را موظف به تخریب ساخت و ساز غرفه به منظور انطباق با طرح تاًیید شده و مقررات مربوطه نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط مجری، شرکت سهامی نمایشگاهها محق خواهد بود نسبت به تخریب موارد فوق اقدام و هزینه های مربوطه توسط مجری نمایشگاه و براساس ابلاغ به مجری مذکور از طریق واریز به حساب شرکت سهامی نمایشگاهها (یا به هر طریق که مدیریت امور مالی شرکت اعلام نماید) ضرورت دارد، بدیهی است در این زمینه مجری نمایشگاه مسئول و متعهد خواهد بود. لذا باید تدابیر لازم را در این خصوص قبل از برقراری نمایشگاه اتخاذ نماید.

جهت سفارش غرفه سازی استاندارد اینجا کلیک کنید.

7-کارهای ساخت و ساز و چیدمان غرفه باید حداکثر یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه پایان یابد و مشارکت کنندگان باید کلیه وسایل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله های ساختمانی، جعبه های خالی و غیره را یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه از سالن خارج نمایند ، در غیر اینصورت شرکت رأساً اقدامات لازم را بعمل آورده و تاًمین هزینه های مربوطه به عهده مشارکت کننده خواهد بود.

8-مشارکت کنندگان حق هیچگونه تغییری درنقشه های تائید شده توسط مدیریت طراحی و غرفه آرایی رانخواهند داشت و درغیر این صورت مطابق بند ۶ مجموعه مقررات و استانداردهای غرفه آرایی اقدام خواهد شد.

9-مهلت تخریب تأسیسات و مستحدثاتی که در فضای نمایشگاه بوجود آمده (پیش ساخته و خودساز) حداکثر ۲ روز پس از پایان نمایشگاه است.

10-درصورت هر گونه قصور از سوی مشارکت کنندگان در خصوص امرتخریب غرفه و تخلیه به موقع سالنها ، شرکت سهامی نمایشگاهها رأســاً نسبت به تخـریب تـأسیـسات و مستحدثات اقدام کرده و هزینه های مربوطه بعهده مشارکت کننده نمایشگاه خواهد بود. ضمناً درصورت عدم تخلیه و عودت به موقع سالن به ازای هر روز دیرکرد ۵ روز اجاره سالن از مجری دریافت خواهد شد. ضروری است مجری تمهیدات لازم را در این خصوص بکار گیرد.

11-طراحی و ساخت غرفه های دارای نیم طبقه پس از تائـید طـرح توسـط مدیـریت طراحی و غرفـه ‏آرائی امکان پذیر بوده و اجاره بهای آن به میزان ۵۰% از کل مساحت نیم طبقه ساخته شده طبق تعرفه شرکت دریافت میگردد. ضمناً طبقه دوم این غرف می بایست بصورت اکسپوز (بدون سقف) اجرا شوند.

12-مشارکت کنندگان در نمایشگاه موظف به معرفی پیمانکار ساخت غرفه های بدون تجهیزات به صورت کتبی به مدیریت طراحی و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها می‏باشند و این پیمانکاران پس از ارائه تعهدات حقوقی و قانونی به مجری نمایشگاه وتایید مجری مذکور می‏توانند شروع به کار نمایند. بدیهی است جبران خسارت ناشی از سوء عملکرد پیمانکاران مذکور به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود .لذا ضرورت دارد تدابیر لازم دراین خصوص توسط مجری نمایشگاه اتخاذ شود.

مدارک مورد نیاز:

غرفه سازان میبایست تضمین جهت جمع آوری و تخلیه غرفه های ساخته شده به ستاد برگزاری ارائه کند.

پیمان کاران دارای گرید باید مدارک زیر را تکمیل و به ستاد تحویل دهند :

 • تکمیل فرم های تعهدنامه م تاییدیه غرفه خودساز(فرم ۱۰۲ سه نسخه)
 • تصویر گرید ( دو نسخه)
 • نقشه پرسپکتیو با مشخص شدن تمامی جزئیات از جمله مصالح و ارتفاع (دو نسخه )
 • پلان اندازه گیری (دو نسخه)
 • بیمه مسئولیت مدنی ( یک نفر فوت و سه نفر مصدومیت)
 • فرم تعهد غرفه سازی باید از ستاد برگزار کننده آن نمایشگاه دریافت شود.
 • کلیه طرح ها بعد از تایید مدیریت طراحی و غرفه آرایی قابل اجرا خواهد بود و نظارت بر اجرای صحیح طرح ها در حین برگزاری نمایشگاه توسط ناظرین ذیصلاح که از طرف مجری معرفی می گردند انجام خواهد پذیرفت.
 • حداقل متراژ غرف خود ساز  ۲۴ مترمربع میباشد.

پیشنهاد ویژه غرفه سازی

13-ارتفاع مجاز غرفه سازی درسالن های:6/7– 9/8- 11/10- 13/12- 15/14- 20- 21- 22- 27- 35- 38- 38A کنار دیوار تا 4.5 متر و جزیره 4.5 متر در ارتفاع مجاز غرفه سازی در سالن های 40- 41   4.50 کنار دیوار(با درنظر گرفتن فضای باز د مقابل کانال تهویه) و جزیره 4.50 متر ارتفاع مجاز غرفه سازی  در در سالن های 44A , 44B جزیره 3.50 و کنار دیوار 4 متر ارتفاع مجاز غرفه سازی در سالن 5 جزیره 4 کنار دیوار 3 متر ارتفاع مجاز غرفه سازی  درسالن 38B  جزیره 4.50 و کنار دیوار 4 متر ارتفاع مجاز غرفه سازی  در سالن  31A .31B .18جزیزه 3 متر و کنار دیوار 3 ارتفاع مجاز غرفه سازی درفضای باز 3.5 متر میباشد. زیبا سازی غرفه های چسبیده به غرفه شما درصورتی که ارتفاع شما بالاتر از آنها باشد به عهده شما خواهد بود.

14-ساخت کلیه غرفه ها  می بایست بارعایت تمامی مقررات وموارد ایمنی صورت پذیرد.

15-طراحی و ساخت اتاق های مذاکره و VIP لازم است به صورتی انجام گیرد که داخل اتاق از بیرون قابل روًیت باشد.

16-پس ازخاتمه ساخت وسازها و پس از خاتمه نمایشگاه، حمل تمامی نخاله ها و زباله های غرف خودساز در سالن به عهده مشارکت کننده است.

17-به دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالن­ها به تابلوهای برق، لازم است غرفه داران پس از چیدمان غرفه ها، ضمن رعایت نظافت مسیر های دسترسی، هیچ گونه وسایل اضافی را پشت دیواره غرفه قرار ندهند. بدیهی است عوامل خدمات نمایشگاه قبل از افتتاح، همچنین در حین برگزاری نمایشگاه، این فضاها را بررسی و در صورت مشاهده موارد مذکور، وسایل را به خارج از سالن انتقال می دهند.دراین صورت نمایشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص گم شدن احتمالی وسایل مذکور مربوط به غرفه داران نخواهد داشت. علاوه براین درصورت وجود وسایل مربوط به غرفه داران درپشت دیواره های غرفه که منجر به ایجاد هرگونه حادثه احتمالی شود، جبران کلیه خسارتهای ناشی ازآن به عهده مشارکت کننده نمایشگاه است.

18-برای دریافت فرم درخواست انشعاب برق بیش از ۵ کیلو وات و۳ فاز حتما به ستاد مراجعه کنید

درقسمت های که سقف کار شده است حتما ازدتکتور اعلام حریق استفاده کنید.

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید