4
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

۲۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/17)
۲۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/20)
نمایشگاه بین المللی مشهد
3.500 مترمربع
109 شرکت داخلی
دسترسی موضوعی
مواد غذایی و آشامیدنی ها

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد از تاریخ 26 تا 29 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی