4
نمایشگاه بین المللی هتل امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی هتل امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی هتل امارات متحده عربی- دبی

۳ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/24)
۵ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/26)
نمایشگاه مرکز تجارت جهانی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دبی
گردشگری و توریسم

نمایشگاه بین المللی هتل امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی هتل دبی از تاریخ 3  الی 5 خرداد 1401 در سالن 1 – 3 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی هتل دبی

ثبت نام برای شرکت در  نمایشگاه بین المللی هتل دبیو ارائه محصولات و دستاوردها

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی