4
نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

۱۵ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/06)
۱۹ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/10)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
4.600 مترمربع
98 شرکت
دسترسی موضوعی
لوازم خانگی-مبلمان و طراحی داخلی

نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

برگزاری نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان از تاریخ 15 الی 19 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی