نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

۱۰ دی ۱۴۰۰ (2021/12/31)
۱۳ دی ۱۴۰۰ (2022/01/03)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز از تاریخ 10 الی 13 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز 

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی