8 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی8 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی

اثرات اقتصادی نمایشگاه های بین المللی بازرگانی

 • افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی برای موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها

بدون تردید تشکیل نمایشگاه های بین المللی بازرگانی به عنوان عامل مهم برقراری ارتباط نزدیک تر میان بازارهای جهانی ، به توسعه بازرگانی کشورهایی که در برپایی یک نمایشگاه بین المللی با یکدیگر مشارکت می کنند کمک شایان توجهی می نماید . این گونه نمایشگاه ها بویژه از دیدگاه صادرات کالاهای غیرنفتی بهترین فرصت ها را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می آورند تا کالاهای مختلف خود را به بازدیدکنندگان و خریداران بالقوه و بالفعل بشناسانند و برای این کالاها به بهترین طریق ممکن بازاریابی نمایند و به این طریق بازار فروش خود را توسعه دهند .

 • همکاری های اقتصاد برای موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها

از دیگر نتایج بسیار مهم برگزاری نمایشگاه های بین المللی بازرگانی ، عقد قراردادهای عمده و انجام سرمایه گذاری های مشترك بین کشور میزبان و دیگر کشورهای شرکت کننده است که در مقیاس قابل توجهی بر روابط بازرگانی خارجی کشور تأثیری مثبت می گذارد .

 • بالا رفتن سطح تولیدات و ازدیاد درآمد عمومی برای موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها

نمایشگاه های بین المللی بازرگانی در بالا رفتن سطح تولیدات و ازدیاد درآمد   عمومی که از نتایج جنبی آن است نقش ویژه ای را بازی می کنند . سرمایه گذاری های مشترکی که درطول برگزاری نمایشگا ه های بین المللی صورت می پذیرد، آغازی است برای بوجود آمدن واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در داخل کشور که طبعاً اشتغال بیشتر و درآمد فزونتر را برای مردم بومی با خود به ارمغان خواهد آورد . از سوی دیگر ، با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا ، ازدیاد کارگاه های تولیدی فعال در زمینه های مختلف ، در برقراری نظام اقتصادی کشور و تثبیت و تحکیم هر چه بیشتر این نظام تأثیر بسزایی برجا خواهد گذاشت و نوسانات احتمالی در این خصوص را متعادل خواهد نمود .     

 • ایجاد رقابت های سالم داخلی و بین المللی برای موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها

مشارکت در نمایشگاه های بین المل لی که در آن کلیه صاحبان صنایع و مؤسسات صادراتی کشورها در یک جا جمع می شوند تا صنایع و کالاهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند و هم چنین واحدهای تولیدی آخرین دست آوردهای صنعتی و سنتی خود را به نمایش می گذارند، نوعی رقابت بین تولیدکنندگان بوجود می آورد و آ نها را تشویق می کند با توجه به تکنولوژی مدرن کشورها و استانداردهای بین المللی به منظور تولید بیشتر و بالا بردن کیفیت کالاها ، کار خود را گسترش بیشتری دهند . این یکی از عوامل بوجود آمدن کارگاه های متعدد تولیدی است که نتیجه آن در ایجاد رقابت های سالم در باز ارهای داخلی و بین المللی مؤثر واقع می شود . بدین ترتیب مشارکت در نمایشگاه جهانی و یا برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در کشورهایی که مستعد خرید کالاهای مخصوص چه صنعتی و چه سنتی باشند، ضروری است، زیرا این کار خود یک نوع تبلیغ مؤثر در معرفی کالاها به شمار می رود .

 • مبادله اطلاعات و دانش فنی برای موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها

امروزه نمایشگاه های بین المللی، اهداف وسیع تری را دنبال می نمایند و تنها برآوردن نیاز مصرف کنندگان و مبادلات کالا و خدمات ، محدود نمی گردند ، بلکه این گونه رویدادها محل مبادله اطلاعات و دانش و آشنایی با تکنیک و قدرت و حجم و تنوع تولیدات کشورهای مختلف جهان می باشند و فرصتی را فراهم می آورند تا امکانات پیشرفت های دنیا و سهم هر کشور در تکوین این پیشرفت ها در معرض دید و آگاهی عموم قرار گیرد .

 • انتقال تکنولوژی برای موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها

شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که مشارکت در نمایشگاه ها ی بین المللی به ویژه نمایشگاه های بین المللی تخصصی، یکی از عوامل مهم انتقال تکنولوژی به صنعتگران مستعد کشور ماست زیرا که :

 1. کشورهای صنعتی معمولاً از نمایش آخرین تکنیک های پیشرفته جهانی در نمایشگاه های بین المللی کشورهای درحال توسعه و جهان سوم خودداری می نمایند .
 2. این گونه تکنیک ها در دیگر کشورهای پیشرفته به نمایش در می آیند .
 3. قدرت برتر صنعتی خود را به رخ رقبای هم سطح خود می کشند.
 4. میدان مناسبی برای رقابت های تکنولوژیک بوجود می آید .
 • نمایشگاه ، مهمترین عامل ارتباطات بین المللی (موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها)

دهه نود ، دهه ارتباطات  نامیده شد و اکنون پیشرفت های چشم گیر در زمینه   ارتباطات بین المللی با استفاده از وسایل مدرن از مشخصه های قرن بیست و یکم می باشد . در چنین دوران تعیین کننده ای ، کشورها هر چقدر هم که پیشرفته باشند بدون برقراری ارتباط با کشورهای دیگر نخواهند توانست حتی موجو دیت خود را حفظ نمایند .

دراقتصاد نیز ارتباطات نقشی بسیار تعیین کننده دارد . یک کشور خریدار بدون آگاهی از دست آوردهای کشور دیگر قادر به خرید آنها نخواهد بود . در شرایط کنونی، ارتباطات حاکمیتی نسبتاً مطلق بر روابط اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد و این واقعیت  به عنوان یک اصل اساسی توسط کشورها پذیرفته شده است . در این خصوص می توان ادعا نمود که نمایشگاه ها و بویژه نمایشگاه های بین المللی تخصصی یکی از عوامل مهم ارتباطات بین کشورها است . با حضور در یک نمایشگاه بین المللی به سهولت می توان برای کالاهای موردنظر به بازار یابی پرداخت و تکنولوژی های پیشرفته جهانی را معامله کرد .

البته لازم به ذکر است که نتایج یک نمایشگاه موفق در درازمدت نمودار می شود . یعنی با آشنایی یک خریدار و یک فروشنده ، که از وسیله ارتباطی نمایشگاه ها سود برده اند، بین طرفین سال های متمادی خرید و فروش ص ورت می گیرد و صادرات یک یا چند نوع کالا طی چندین سال ممکن است نتیجه آشنایی چندین خریدار و فروشنده در یک نمایشگاه بین المللی باشد .  

 • نمایشگاه های بین المللی ، مهم ترین بازوی صادرات کالاهای غیرنفتی

تردیدی نیست که برای توسعه کالاهای غیرنفتی ، ضروری است فعالیت های چند بعدی و دوربردی ازقبیل انجام مطالعات عمیق در اقتصاد بین المللی، روند توسعه تجارت بین کشورها، شناسایی اقتصادهای موازی و مکمل ، شناخت بازاریابی صادراتی و معرفی این بازارها به صادرکنندگان بالقوه و بالفعل ، ارایه آمار و ارقام و گزارشات تحلیلی و  برپایی کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی بطور دقیق صورت گیرد ، به طوری که متقاضیان صادرات کالاهای غیرنفتی به طور مداوم و مستمر در جریان آخری تحولات بازارهای بین المللی قرار گیرند و روند فعالیت های صادراتی خود را در چارچوب اطلاعات کسب شده تصحیح کنند و از این طریق  به توسعه کمی و کیفی صادرات دست یابند . با همه این تفاسیر باید گفت با برپایی نمایشگاه ها و مشارکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی متناسب با کالاهای صادراتی

کشور براحتی می توانیم از یک ابزار بسیار مؤثر برای توسعه صادرات بهره مند شویم و به نس بت بزرگی یا کوچکی آن نمایشگاه، قدرت اقتصادی کشور میزبان و توانایی خرید مردم آن کشور در هر مرحله به افزایش پتانسیل صادراتی اقدام نماییم و پس از چند سال رقم صادرات کل کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم .

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که مشارکت صحیح در نما یشگاه های بین المللی بازرگانی، نتایج ذیل را برای شرکت کنندگان به ارمغان خواهد آورد :

 1. کالاهای صادراتی کشور به معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد .
 2. مشارکت در یک نمایشگاه جهانی بهترین فرصت را به دست شرکت کنندگان می دهد تا از آن طریق کالاهای خود را در عرصه رقابت های بین المللی محک بزنند .
 3. در یک نمایشگاه بین المللی فرصت بررسی بازار بدست می آید . با ارایه نمونه ای از یک تولید جدید در نمایشگاه، شرایط مناسبی برای شناساندن آن به بازدیدکنندگانی که به غرفه مراجعه می کنند فراهم می آید .
 4. مشارکت در نمایشگاه های بین المللی یکی از مؤثرترین راههای نفوذ در بازارهای جهانی است وحداکثر مؤسساتی که علاقه مند به دست آوردن بازارهای کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان می باشند از این روش پیروی می نمایند .
 5. حضور رسانه های گروهی در نمایشگاه (رادیو ، تلویزیون و روزنامه های اقتصادی) به شرکت کنندگان فرصت می دهد ازاین رسانه ها به بهترین طریق ممکن استفاده نمایند.
 6. در نمایشگاه های بین المللی می توان با خریداران بالقوه و مهم به صورت ریشه ای و اصولی مذاکره کرد .
 7. با توجه به تعداد زیاد بازدیدکنندگانی که از غرفه ها بازدید می نمایند و برای اولین بار با کالاهای جدید روبرو می شوند، با کمی دقت و توجه ، هر شرکت کننده باهوشی می تواند تقاضاهای بالقوه آینده را برای تولیداتش افزایش دهد .
 8. نمایشگاه یک محیط آزاد و در عین حال بی طرف است . در یک نمایشگاه بین المللی ، خریدار و فروشنده در محیطی به دور از دغ دغه های اداری با یکدیگر مذاکره می کنند و به نتایج شایان توجهی دست می یابندکه در نهایت به عقدقراردادهای کلان منتهی می شود.

ادامه دارد …

مطالب مرتبط با عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور

مطلب 1   مطلب 2   مطلب 3   مطلب 4    مطلب 5   مطلب 6   مطلب 7   مطلب 8   مطلب 9   مطلب 10   مطلب 11   مطلب 12   مطلب 13   مطلب 14   مطلب 15   مطلب 16   مطلب 17

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید.