9 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی9 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی

سازمان برگزارکننده نمایشگاه

سازمان برگزارکننده نمایشگاه خواه شخصیتی دولتی یا خصوصی باشد، قصد دارد با برگزاری نمایشگاه به اهداف ویژه خود دست یابد.

حضور مسئولان کشوری در نمایشگاه

در اغلب کشورهای در حال توسعه ، سازمان برگزارکننده نمایشگاه ، شخصیتی دولتی دارد . از این جهت علاوه بر اهدافی که معمولاً سازمان های خصوصی ویژه برگزاری نمایشگاه دارند (اجاره غرفه و کسب درآمد ) ، این سازمان ها اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند که مهمترین آنها بسط روابط سیاسی-اقتصادی با دیگر کشورهای جهان است . با این هدف، اغلب آنها ترتیباتی را اتخاذ می کنند که درجریان برپایی نمایشگاه بین المللی ،هیأت های دولتی دیگر کشورها به نمایشگاه بیایند، از آن دیدن کنند و با دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی، مذاکراتی برای گسترش روابط اقتصادی برقرار کنند .

در این راستا ، حضور مسئولان دیگر کشورها در کشور میزبان در دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی، از لحاظ سیاسی نیز اهمیت پیدا می کند . چه بسا دعوت از مقام های کشورهایی برای بازدید و مذاکره صورت بگیرد که کشور میزبان تا آن زمان روابط سیاسی- اقتصادی پایداری با کشور موردنظر نداشته باشد .

اهمیت حضور مقام های رسمی کشور های میهمان

در همین حال برای کشورهایی که درگیر تحریم اقتصادی از سوی دیگر کشورها می باشند ، حضور مقام های رسمی کشورهای میهمان و شمار آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نشان  می دهد که تحریم های اقتصادی بین المللی علیه کشور میزبان، از سوی چه تعداد از کشورها قابل قبول و حتی قابل اجراء نیست . به عبارتی برگزاری نمایشگاه بین المللی راهی برای خروج از انزوای سیاسی نیز تلقی می شود . با این وصف اغلب مشاهده می شود که شمار کشورهای میهمان در نمایشگاه بین المللی کشوری که با تحریم اقتصادی بین المللی مواجه است ، تا چه حد مدنظر مسئولان دیگر کشورها و حتی رسانه های جمعی در سطح جهانی قرار می گیرد .

اهداف اقتصادی نمایشگاه

گذشته ازاهداف سیاسی که معمولاً سازمان های دولتی برگزارکننده نمایشگاه دنبال می کنند، اهداف اقتصادی  آنها نیز مطرح است. گسترش مناسبات اقتصادی بازرگانی از حیث افزایش صادرات و تأمین واردات اقلام موردنیاز کشور میزبان نمایشگاه  ، حائز اهمیت است. چنانچه مشکل تحریم اقتصادی بین المللی نیز برای کشور میزبان در میان باشد، فرصت برگزاری نمایشگاه و عقد قراردادهای تجاری، در واقع راه تنفسی برای اقتصادی تحریم زده تلقی می شود.

از سوی دیگر راهبرد توسعۀ اقتصادی از طریق گسترش و حتی جهش صادرات امروزه از راهبردهای مؤثری است که اغلب کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار، اتخاذ می کنند . با این وصف برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتی است که تولیدات ملی برای یافتن مشتریان خارجی به دست می آورد و می تواند در رشد صادرات و درآمدهای ارزی کشور، ایجاد اشتغال و … تأثیر مستقیم داشته باشد.

تفاوت برگزار کننده خصوصی و دولتی

در شرایطی که سازمان برگزارکننده نمایشگاه بین المللی، یک سازمان خصوصی باشد ، معمولاً اهداف گسترش روابط سیاسی و ایجاد دوستی میان ملت ها، کمتر مدنظر است و شرکت برگزارکننده قصد دارد با اجاره غرفه های نمایشگاه، امکان دستیابی به درآمد بیشتر را برای خود فراهم سازد . این هدف معمولاً در شرایطی که سازمان برگزارکننده ، دولتی است ، کمتر مدنظر می باشد .

تعیین اجاره غرفه (با قیمت های رقابتی ) ، ارایۀ خدمات مختلف (موردنیاز مدیران   بنگاه های اقتصادی و نیز بازدیدکنندگان ) اعم از امور بانکی، بیمه، گمرك، رستوران ها و … از یک سو به افزایش درآمد شرکت برگزارکننده کمک می کند و از سوی د یگر جذابیت های لازم برای حضور شرکت های خارجی و بازدیدکنندگان غیربومی را فراهم می سازد و توفیق برگزاری نمایشگاه را تضمین می نماید.

نباید از نظر دور داشت که چنانچه شمار بازدیدکنندگان و شرکت های خارجی در نمایشگاه افزایش پیدا کند، در رشد درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری کشور میزبان نیز اثر مستقیم دارد . زیرا میهمانان خارجی معمولاً در مدت اقامت خود در کشور میزبان از خدماتی نظیر هتل، غذا، حمل و نقل، بازدید از اماکن تاریخی، خرید صنایع دستی و …استفاده می کنند.

ادامه دارد …

مطالب مرتبط با عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور

مطلب 1   مطلب 2   مطلب 3   مطلب 4    مطلب 5   مطلب 6   مطلب 7   مطلب 8   مطلب 9   مطلب 10   مطلب 11   مطلب 12   مطلب 13   مطلب 14   مطلب 15   مطلب 16   مطلب 17

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید.