عنوان رویداد توضیح مختصر محل برگذاری شروع پایان
تست تقویم 3 اخرین تست برای تقویم تبریز سالن صدرا 1396/11/9 1396/11/11
تست برای تقویم 2 تست برای تقویم تبریز نمایشگاه بین الملی 1396/11/9 1396/11/11
عضویت در خبرنامه ایمیلی