سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کیش ایران

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی پزشکی و بهداشت ( HEALTH ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/10/14

1402/10/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی و مراقبت های بهداشتی (Arab Health) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگا...

1402/11/09

1402/11/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی عینک میلان (MIDO) ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/11/14

1402/11/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمايشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان ایران...

1402/11/24

1402/11/27

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan...

1403/06/08

1403/06/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی ( GLOBAL HEALTH ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/07/11

1403/07/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی نوآوری های پزشکی (MEDINEX) باکو آذربایجان مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/08/10

1403/08/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/10/14الی1402/10/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/11الی1403/07/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/11/09الی1402/11/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی مسکو

1402/09/13الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1402/09/13الی1402/09/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی مسکو

1402/09/13الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan

1403/06/08الی1403/06/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1402/08/17الی1402/08/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی میلان

1402/11/14الی1402/11/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/08/10الی1403/08/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی پکن

1402/08/17الی1402/08/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات